Konferencia Data a znalosti 2017 sa uskutoční 5. a 6. októbra v Plzni v hoteli Angelo.

Pracovná dielňa WIKT 2017 sa uskutoční 30. novembra a 1. decembra v Košiciach v priestoroch Dominikánskeho kultúrneho centra Veritas.

V roku 2016 sa v Smoleniciach uskutoční spojená konferencia WIKT a Data a Znalosti ako stretnutie odborníkov v oblasti dátového, informačného a znalostného inžinierstva. Toto jedinečné komunitné stretnutie vytvára priestor najmä pre výskumníkov (študentov aj akademických zamestnancov) pôsobiacich na slovenských a českých univerzitách a akadémii vied. Odborníci z praxe tu nájdu zaujímavé témy, ale najmä zaujímavých ľudí z akademického prostredia, ktori zasvätili svoj um, energiu a nadšenie do tejto prosperujúcej oblasti.

Prezentácie príspevkov

Zverejnili sme prezentácie pozvaných prednášok a akceptovaných príspevkov

Zobraziť program konferencie s prezentáciami na stiahnutie

Detailný program konferencie

Zverejnili sme detailný program konferencie

Program konferencie
 

WIKT 2016

WIKT (Workshop on Intelligent Knowledge Technologies) je pracovná dielňa, ktorá sa snaží podporiť posun organizácií smerom k znalostnej ekonomike na základe výskumu a vývoja v oblasti inteligentných a znalostne orientovaných technológií, ktoré sa stávajú kľúčovým faktorom znalostnej ekonomiky. Cieľom pracovnej dielne WIKT je výmena informácií o prebiehajúcom výskume, diskusia o aktuálnych problémoch v predmetnej oblasti a možných spôsoboch ich riešenia, ale aj výmena skúsenosti s použitím relevantných pokročilých technológií a softvérových nástrojov a spôsobov ich využitia a nasadenia pre riešenie úloh v praxi.

wikt2016.fiit.stuba.sk

Data a znalosti 2016

Data a znalosti je česká a slovenská odborná konferencia s medzinárodnou účasťou a súčasne komunitné stretnutie odborníkov zameraných na najlepšie postupy a vývojové trendy v oblasti dátového, informačného a znalostného inžinierstva, využitia informačných technológií pri budovaní informačných systémov, vrátane výsledkov ich aplikácie v praxi. Konferencia Data a znalosti nadväzuje na dlhoročnú tradíciu dvoch prestížnych konferencií: na konferenciu Datakon, ktorá existovala od roku 2000, kedy nadviazala na konferenciu s vtedy dvadsaťročnou tradíciou – Datasem, a na konferenciu Znalosti, ktorá existovala od roku 2001.

www.dataznalosti.cz
 

Spojené podujatie WIKT a Data a Znalosti organizuje Fakulta informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

Spoluorganizátormi podujatia sú Katedra kybernetiky a umelej inteligencie Technickej univerzity v Košiciach, Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied a Nadácia pre rozvoj informatiky.

Prípadné otázky alebo podnety zasielajte na wikt-daz@fiit.stuba.sk.