V roku 2016 sa v Smoleniciach uskutoční spojená konferencia WIKT a Data a Znalosti ako stretnutie odborníkov v oblasti dátového, informačného a znalostného inžinierstva. Toto jedinečné komunitné stretnutie vytvára priestor najmä pre výskumníkov (študentov aj akademických zamestnancov) pôsobiacich na slovenských a českých univerzitách a akadémii vied. Odborníci z praxe tu nájdu zaujímavé témy, ale najmä zaujímavých ľudí z akademického prostredia, ktori zasvätili svoj um, energiu a nadšenie do tejto prosperujúcej oblasti.

Detailný program konferencie

Zverejnili sme detailný program konferencie

Program konferencie

Spustenie registrácie

Svoju registráciu, prosím, potvrďte do 10.10.2016 (do 25.9.2016 v prípade záujmu o dopravu z konferencie/na konferenciu).

Pokyny pre registráciu
 

WIKT 2016

WIKT (Workshop on Intelligent Knowledge Technologies) je pracovná dielňa, ktorá sa snaží podporiť posun organizácií smerom k znalostnej ekonomike na základe výskumu a vývoja v oblasti inteligentných a znalostne orientovaných technológií, ktoré sa stávajú kľúčovým faktorom znalostnej ekonomiky. Cieľom pracovnej dielne WIKT je výmena informácií o prebiehajúcom výskume, diskusia o aktuálnych problémoch v predmetnej oblasti a možných spôsoboch ich riešenia, ale aj výmena skúsenosti s použitím relevantných pokročilých technológií a softvérových nástrojov a spôsobov ich využitia a nasadenia pre riešenie úloh v praxi.

wikt2016.fiit.stuba.sk

Data a znalosti 2016

Data a znalosti je česká a slovenská odborná konferencia s medzinárodnou účasťou a súčasne komunitné stretnutie odborníkov zameraných na najlepšie postupy a vývojové trendy v oblasti dátového, informačného a znalostného inžinierstva, využitia informačných technológií pri budovaní informačných systémov, vrátane výsledkov ich aplikácie v praxi. Konferencia Data a znalosti nadväzuje na dlhoročnú tradíciu dvoch prestížnych konferencií: na konferenciu Datakon, ktorá existovala od roku 2000, kedy nadviazala na konferenciu s vtedy dvadsaťročnou tradíciou – Datasem, a na konferenciu Znalosti, ktorá existovala od roku 2001.

www.dataznalosti.cz
 

Spojené podujatie WIKT a Data a Znalosti organizuje Fakulta informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

Spoluorganizátormi podujatia sú Katedra kybernetiky a umelej inteligencie Technickej univerzity v Košiciach, Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied a Nadácia pre rozvoj informatiky.

Prípadné otázky alebo podnety zasielajte na wikt-daz@fiit.stuba.sk.