cover-letter-writing-service-background

Výzva na podávanie príspevkov

V roku 2016 sa v Smoleniciach uskutoční spojená konferencia WIKT a Data a Znalosti ako stretnutie odborníkov v oblasti dátového, informačného a znalostného inžinierstva. Toto jedinečné komunitné stretnutie vytvára priestor najmä pre výskumníkov (študentov aj akademických zamestnancov) pôsobiacich na slovenských a českých univerzitách a akadémii vied. Umožní nám sa stretnúť v príjemnom prostredí Smolenického zámku a stráviť nezabudnuteľných 36+ hodín.

Prosíme rozšírte vo svojom okolí informáciu o podávaní príspevkov na WIKT/DaZ 2016.

PRÍSPEVOK = {zaujímavý | inovatívny | provokatívny} {nápad | vízia | výsledok | projekt}

z oblasti analýzy a spracovania dát a informácií, znalostných technológií, modelovania používateľa a ďalších oblastí. Vítaný je príspevok od každého, kto chce prehovoriť. Formu prezentácii zvolíme aj podľa počtu podaných príspevkov tak, aby sme všetci zažili jedinečný čas plný našej energie.

Pozrite viac na webe https://wikt-daz2016.fiit.stuba.sk/podavanie-prispevkov/.

 

Dôležité je, aby každý príspevok bol prispením do našej komunity. Písomná podoba nám slúži ako záznam nášho stretnutia, ale dôležité je práve naše stretnutie.

Významnou súčasťou programu je sekcia pre študentov doktorandského štúdia okolo dizertačnej skúšky. Na našej konferencii budú viacerí seniori pripravení diskutovať aj podrobne prácu študentov. Čím viac doktorandov podá príspevok, tým zaujímavejšiu doktorandskú sekciu budeme mať. Plán je taký, že sa rozpŕchneme vopred stanoveným spôsobom po krásnom Smolenickom zámku v malých skupinkách, v ktorých sa budú diskutovať jednotlivé podané študentské príspevky.

Smolenický zámok má veľa zákutí, preto neváhajte a zašlite príspevok do študentskej sekcie, motivujte vašich študentov alebo študentov vo vašom okolí. A ak ste študent, tak veríme, že už ste začali písať!

Dôležité dátumy

Zaslanie abstraktov: 8.6.2016 (streda)
Zaslanie príspevkov: 15.6.2016 (streda)
Výsledok posudzovania: 15.9.2016 (štvrtok)
Camera-ready: 30.9.2016 (piatok)
Ukončenie registrácie: 10.10.2016 (pondelok)
WIKT a Data a znalosti: 3. – 4.11.2016 (štvrtok – piatok)

Očakávaný rozsah príspevkov 2-4 strany v predpripravenej šablóne podľa formátu Springer LNCS.

Tešíme sa na príspevky a najmä na naše stretnutie!

Mária Bieliková a Ivan Srba
za programový a organizačný výbor