Dôležité dátumy

  • 08.06.2016   29.06.2016 (streda)Zaslanie abstraktov
  • 15.06.2016   29.06.2016 (streda)Zaslanie finálnych verzií príspevkov
  • 09.09.2016 (piatok)Oznámenie o prijatí/zami­etnutí príspevkov
  • 12.09.2016 (pondelok)Začiatok registrácie
  • 16.09.2016 (piatok)Zaslanie príspevkov pre zverejnenie (camera-ready)
  • 10.10.2016 (pondelok)Ukončenie platby so zníženým vložným
  • 03. – 04.11.2016 (štvrtok – piatok)Pracovná dielňa WIKT a konferencia Data a znalosti