Program

 

WIKT & DaZ 2016 Family Photo

 

Štvrtok (3.11.2016)

 8:00 – 12:15 Registrácia
 9:00 –   9:10 Otvorenie
 9:10 –   9:50 Pozvaná prednáška (Predseda sekcie: Mária Bieliková)
Vývoj databází a jeho reflexe v konferencích DATASEM, DATAKON a Data a znalosti v letech 1981 – 2016
Jaroslav Pokorný (MFF UK v Praze)
 9:50 – 10:30 Pozvaná prednáška (Predseda sekcie: Ján Paralič)
Skutočné potreby podnikov na zber a spracovanie externých dát – prípadové štúdie z praxe
Filip Vítek (Mediworx) 
10:30 – 11.00 Prestávka
11:00 – 11.40 Pozvaná prednáška (Predseda sekcie: Daniela Chudá)
Vizualizácia informácií – aktuálne výzvy a trendy
Matej Novotný (Vis Gravis)
11:40 – 12:20 Pozvaná prednáška (Predseda sekcie: Luboš Popelínský)
Graph Mining: Applications
Karel Vaculík (MU Brno)
12:20 – 14:00 Obed
14:00 – 14:40 Príspevky – blok 1 (Predseda sekcie: Michal Barla)
14:40 – 15:40 Diskusia k príspevkom pri posteroch
15:40 – 16:00 Prestávka
16:00 – 16:30 Pozvaná prednáška (Predseda sekcie: Václav Řepa)
Aktuálne dianie v oblasti otvorených údajov v SR (2016)
Peter Hanečák (OZ Utopia), Ľubor Illek (SK.digital)
16:30 – 17:00 Pozvaná prednáška (Predseda sekcie: Václav Řepa)
Aktuální dění v oblasti otevřených dat v ČR
Dušan Chlapek (VŠE Praha), Michal Kubáň (MV ČR)
17:00 – 17:40 Príspevky – blok 2 (Predseda sekcie: Peter Butka)
17:40 – 18:40 Diskusia k príspevkom pri posteroch
19:30 Konferenčná večera
21:21 Tutoriál
R vs. Python – which one fits you best?
Jakub Ševcech, Peter Laurinec, Ondrej Kaššák (FIIT STU v Bratislave)
22:22 Diskusia
Budúcnosť česko-slovenských konferencií a komunitných stretnutí zameraných na inteligentné informačné systémy


Piatok (4.11.2016)

 9:00 –   9:40 Pozvaná prednáška (Predseda sekcie: Jaroslav Zendulka)
Rozpoznání atributů vozidel pomocí metod strojového učení
Jan Sedlák (MU Brno)
 9:40 – 10:30 Pozvaná prednáška (Predseda sekcie: Viera Rozinajová)
Aplikácia prístupov hlbokého učenia na riešenie (ne)štandardných úloh strojového učenia
Peter Lacko, Michal Barla, Márius Šajgalík (FIIT STU v Bratislave)
10:30 – 11:00 Prestávka
11:00 – 12.30 Doktorandské sympózium (Predsedovia sekcií: Kristína Machová, Ondřej Zamazal, Jaroslav Pokorný, Ján Paralič)
12:30 Ukončenie konferencie a obed

 

 

Príspevky – blok 1

[slajdy k prezentáciám príspevkov]

Hana Bydžovská Course Similarity Analysis
Štefan Dlugolinský, Giang Nguyen, Ladislav Hluchý Detekcia nebezpečných aktivít v záznamoch udalostí mobilných zariadení
Peter Krammer, Ladislav Hluchý Použitie transformačnej regresnej techniky pre dolovanie v údajoch
Markéta Filipová, Jaroslav Kuchař Analýza článků z českých zpravodajských serverů
Miroslava Hrešková, Kristína Machová Interactive Evolution and Poem Models in Haiku Poetry Generation
Zuzana Nemčišinová, Martin Mikula, Kristína Machová Slovenský stemmer emocionálnych slov
Mária Bieliková, Pavol Návrat, Jakub Šimko, Jozef Tvarožek, Michal Barla, Róbert Móro, Eduard Kuric, Martin Labaj, Martin Konôpka Projekt HIBER: hlbšie poznávanie správania sa človeka v digitálnom priestore
Michal Kopecký, Marta Vomlelová, Peter Vojtáš Order Sensitive Measures of Preference Estimation Quality along Users
Jan Blizničenko, Peter Uhnák, Robert Pergl OpenPonk – platforma pro konceptuální modelování ve výuce, vědě a praxi
Václav Jirkovský, Martin Possolt, Marek Obitko RDF Storage for Semantic Big Data Historian
Jakub Klímek, Jindřich Mynarz, Vojtěch Svátek Modelování a transformace fiskálních datasetů technologiemi RDF v projektu OpenBudgets.eu
Ľubomír Antoni, Stanislav Krajči, Ondrej Krídlo Šírenie správ a vzťahy medzi užívateľmi v sociálnych sieťach
Peter Krejzl, Barbora Hourová, Josef Steinberger Stance detection in online discussions
Peter Gurský, Milan Vereščák Extrakcia štruktúrovaných objektov z webových portálov na pár klikov
Petr Kukrál, Martin Dostal, Dalibor Fiala Vizualizace dat s využitím frameworku AngularJS
Róbert Móro, Jakub Šimko, Peter Gašpar, Tomáš Matlovič, Jozef Tvarožek, Mária Bieliková EEG a rozpoznávanie výrazu tváre: Porovnanie prístupov na meranie emócií
Giang Nguyen, Ján Astaloš, Ladislav Hluchý Considerations about Data Processing, Machine Learning, HPC, Apache Spark and GPU

 

Príspevky – blok 2

[slajdy k prezentáciám príspevkov]

Juraj Michalik, Luboš Popelínský, Klára Antlová, Petra Rydvalová Strojové učení pro analýzu rodinného podnikání
Tomáš Rudolecký Anomaly detection for aircraft engine fault prediction
Michal Vadovský, František Babič, Miroslava Muchová Systém na podporu rozhodovania pomocou jednoduchého a efektívneho pochopenie medicínskych záznamov
Lama Saeeda and Petr Křemen, Marek Štumper Text Analyzing of Aviation Safety Reports
Katarína Simková, Martin Mikula, Kristína Machová Hybridný prístup na klasifikáciu názorov
Ján Staš, Tomáš Koctúr, Peter Viszlay Automatická anotácia a tvorba rečového korpusu prednášok TEDxSK a JumpSK
Marek Šuppa, Marek Nagy otazkovac: A Question Generator for Slovak Stories
Karol Rástočný, Martin Konôpka, Mária Bieliková, Pavol Návrat DevACTs: Zber a vyhodnocovanie aktivít, úloh a zdrojového kódu vývojárov
Martin Svrček, Michal Kompan Prezentácia personalizovaných odporúčaní v prostredí webu
Karel Quast, Michal Valenta Grafová databáze jako úložiště metadat pro data lineage – zkušenosti a výzvy
Václav Řepa Životní situace jako základní výchozí bod eGovernmentu
Ondřej Zamazal, Vojtěch Svátek Explorace společných charakteristik ontologií formální konceptuální analýzou
Jaroslav Pokorný, Peter Vojtáš SoSIReČR – Sociální síť informatiků v regionech České republiky
Petr Šaloun, Radka Cepláková Twitter a #brexit sentiment
Ivan Srba, Mária Bieliková Podpora zdieľania znalostí vo vzdelávacích kurzoch prostredníctvom CQA systému Askalot
Zuzana Vantová, Vladimír Gašpar Návrh a implementácia aplikácie pre tvorbu prezenčných listín pomocou mobilného zariadenia s technológiou NFC
Václav Zeman, Stanislav Vojíř, Jaroslav Kuchař, Tomáš Kliegr Využití cloudu pro dolování asociačních pravidel z velkých dat přes webové rozhraní

 

Doktorandské sympózium

Sekcia 1 (Predseda sekcie: Kristína Machová)
Miroslav Blšták, Viera Rozinajová Využívanie hierarchie vetných vzorov pre automatizovanú tvorbu otázok
Juraj Petrík, Daniela Chudá Rozpoznanie podobnosti textov, programových kódov
Michal Sičák, Ján Kollár Structural Features Extraction from Text using Applicative Supercombinator Form
Michal Vadovský, Ján Paralič Predikcia Parkinsonovej choroby pomocou signálov reči použitím metód dolovania v dátach
Sekcia 2 (Predseda sekcie: Ondřej Zamazal)
Marek Lóderer, Viera Rozinajová Metóda kombinácie predikčných modelov na spresnenie predikcie spotreby elektrickej energie
Michal Puheim, Kristína Machová, Ján Paralič Automatické generovanie prediktorov a ich využitie pri dolovaní pravidiel
Miroslav Smatana, Peter Butka Hierarchické modelovanie témy nad prúdmi dát zo sociálnych sieti s využitím formálnej konceptovej analýzy
Milan Spišiak, Ján Kollár Cluster Based Symbolization
Sekcia 3 (Predseda sekcie: Jaroslav Pokorný)
Michael Anděl, Pavel Strnad, Jiří Kléma miXGENE: an Effective Public Tool for Integrative Analysis of High-throuhput Omics Data
Kamil Burda, Daniela Chudá Model používateľa pre jeho identifikáciu
Miroslava Muchová, Ján Paralič Analýza dát za účelom zlepšenia konkrétneho firemného procesu logistickej firmy
Sekcia 4 (Predseda sekcie: Ján Paralič)
Jana Ahmad, Petr Křemen Web-Human Interaction Based on Ontology Query
Marek Dudáš, Vojtěch Svátek Automation and visualization in ontological engineering leveraging on background models
Patrik Hlaváč, Mária Bieliková Vplyv individuálnych vlastností používateľov na výsledky používateľských štúdií