Prijaté príspevky

Prijaté ako dlhšie oznámenie

  1 Karol Rástočný, Martin Konopka, Maria Bielikova, Pavol Navrat DevACTs: Zber a vyhodnocovanie aktivít, úloh a zdrojového kódu vývojárov
  2 Ivan Srba, Maria Bielikova Podpora zdielania znalostí vo vzdelávacích kurzoch prostredníctvom CQA systému Askalot
  3 Ondřej Zamazal, Vojtěch Svátek Explorace společných charakteristik ontologií formální konceptuální analýzou
21 Michal Valenta, Quast Karel Grafová databáze jako úložiště metadat pro data lineage – zkušenosti a výzvy
23 Robert Moro, Jakub Simko, Peter Gaspar, Tomas Matlovic, Jozef Tvarozek, Maria Bielikova EEG a rozpoznávanie výrazu tváre: Porovnanie prístupov na meranie emócií
26 Vaclav Jirkovsky, Martin Possolt, Marek Obitko RDF Storage for Semantic Big Data Historian
40 Martin Svrček, Michal Kompan Prezentácia personalizovaných odporúčaní v prostredí webu
42 Michal Kopecký, Marta Vomlelová, Peter Vojtas Order theoretic measures of preference estimation quality along users
43 Hana Bydžovská Course Similarity Analysis
49 Maria Bielikova, Pavol Navrat, Jakub Simko, Jozef Tvarozek, Michal Barla, Robert Moro, Eduard Kuric, Martin Labaj, Martin Konopka Projekt HIBER: hlbšie poznávanie správania sa človeka v digitálnom priestore

 

Prijaté ako krátke oznámenie

  5 Michal Vadovsky, Frantisek Babic, Miroslava Muchova Systém na podporu rozhodovania pomocou jednoduchého a efektívneho pochopenie medicínskych záznamov
  6 Robert Pergl, Peter Uhnák, Jan Blizničenko DynaCASE — A Conceptual Modelling Platform for Education, Research and Practice
  8 Petr Kukrál, Martin Dostal, Dalibor Fiala Vizualizace dat s využitím frameworku AngularJS
10 Giang Nguyen, Ján Astaloš, Ladislav Hluchý About Data, Data Processing, Machine Learning, HPC, Spark and GPU
11 Peter Gurský, Milan Vereščák Extrakcia štruktúrovaných objektov z webových portálov na pár klikov
12 Peter Krammer, Ladislav Hluchý Použitie transformačnej regresnej techniky pre dolovanie v údajoch
13 Štefan Dlugolinský, Giang Nguyen, Ladislav Hluchy Detekcia nebezpečných aktivít v záznamoch udalostí mobilných zariadení
17 Miroslava Hroncova, Kristína Machová Interactive Evolution and Poem Models in Haiku Poetry Generation
20 Juraj Michálik, Lubos Popelinsky Strojové učení pro analýzu rodinného podnikání
22 Peter Krejzl, Barbora Hourová, Josef Steinberger Stance detection in online discussions
24 Ľubomír Antoni, Stanislav Krajči, Ondrej Krídlo Šírenie správ a vzťahy medzi užívateľmi v sociálnych sieťach
28 Václav Řepa Životní situace jako základní výchozí bod eGovernmentu
29 Tomáš Rudolecký Anomaly detection for aircraft engine fault prediction
31 Zuzana Nemčišinová, Martin Mikula, Kristína Machová Slovenský stemmer emocionálnych slov
32 Katarína Simková, Martin Mikula, Kristína Machová Hybribný prístup na klasifikáciu názorov
34 Zuzana Vantová, Vladimír Gašpar Návrh a implementácia platformy pre tvorbu prezenčných listín pomocou mobilného zariadenia s technológiou NFC
35 Jakub Klímek, Jindřich Mynarz, Vojtěch Svátek Modelování a transformace fiskálních datasetů technologiemi RDF v projektu OpenBudgets.eu
37 Markéta Filipová, Jaroslav Kuchař Analýza článků z českých zpravodajských serverů
39 Václav Zeman, Tomáš Kliegr, Jaroslav Kuchař Využití cloudu pro dolování asociačních pravidel z velkých dat přes webové rozhraní
41 Marek Šuppa otazkovac: A question generator for Slovak stories
47 Jaroslav Pokorný, Peter Vojtas SoSIReČR – Sociální Síť Informatiků v Regionech České Republiky
50 Jela Steinerova Information behaviour of researchers: contexts of open science and digital scholarship
51 Ján Staš, Tomáš Koctúr, Peter Viszlay Automatická anotácia a tvorba rečového korpusu prednášok TEDxSK a JumpSK
53 Lama Saeeda, Petr Křemen, Marek Štumper Text Analyzing of Aviation Safety Reports
55 Petr Saloun, Radka Cepláková Twitter a #brexit sentiment
56 Andrea Hrčková Discovering User Preferences in Gamification for Libraries: A Methodological Approach

 

Prijaté ako doktorandský príspevok

  9 Michal Sičák, Ján Kollár Structural Features Extraction from Text using Applicative Supercombinator Form
14 Milan Spišiak, Ján Kollár Cluster Based Symbolization
15 Juraj Petrík Rozpoznanie podobnosti textov, programových kódov
16 Kamil Burda, Daniela Chudá Model používateľa pre jeho identifikáciu
18 Michal Vadovský, Ján Paralič Predikcia Parkinsonovej choroby pomocou signálov reči použitím metód dolovania v dátach
19 Miroslava Muchová, Ján Paralič Analýza dát za účelom zlepšenia konkrétneho firemného procesu logistickej firmy
27 Patrik Hlaváč, Mária Bieliková Vplyv individuálnych vlastností používateľov na výsledky používateľských štúdií
30 Marek Dudas, Vojtěch Svátek Automation and visualization in ontological engineering leveraging on background models
33 Miroslav Smatana, Peter Butka Hierarchické modelovanie témy príspevkov zo sociálnych sieti s využitím formálnej konceptovej analýzy
36 Michal Puheim, Kristina Machova, Jan Paralic Automatické generovanie prediktorov a ich využitie pri dolovaní pravidiel
38 Jana Ahmad, Petr Kremen Web-Human Interaction Based on Ontology Query
44 Miroslav Blšták, Viera Rozinajova Využívanie hierarchie vetných vzorov pre automatizovanú tvorbu otázok
45 Michael Anděl, Pavel Strnad, Jiří Kléma miXGENE: an Effective Public Tool for Integrative Analysis of High-throuhput Omics Data
54 Marek Lóderer, Viera Rozinajová Metóda kombinácie predikčných modelov na spresnenie predikcie spotreby elektrickej energie