Registrácia

Registračný poplatok poskytujeme vo viacerých alternatívach pre spojené podujatie WIKT & Data a Znalosti a pre Workshop k projektu HIBER, ktorý sa bude konať bezprostredne pred konferenciou WIKT & Data a Znalosti – štandardná platba do 10.10. 2016.

 

Ubytovanie Streda (2.11.2016) Štvrtok (3.11.2016) Piatok (4.11.2016) Registračný poplatok
Konferencia
+ 1 noc a plná strava
3.11. – 4.11. Obed, raut Raňajky, obed 135 Eur
Konferencia
+ 2 noci a plná strava
2.11. – 4.11. Večera Raňajky, obed, raut Raňajky, obed 175 Eur
Konferencia
+ plná strava bez nocľahu
Obed, raut Raňajky, obed 100 Eur
Konferencia 1. deň
+ plná strava bez nocľahu
Obed, raut 70 Eur
Konferencia 1. deň študent
+ plná strava bez nocľahu
Obed, raut 50 Eur
Konferencia 1. deň priemyselný partner
+ plná strava bez nocľahu
Obed, raut 160 Eur
Konferencia 1. deň priemyselný partner
+ plná strava s nocľahom
3.11. – 4.11. Obed, raut  Raňajky 220 Eur
Workshop k projektu HIBER Večera 30 Eur
Workshop k projektu HIBER
+ 1 noc
2.11. – 3.11. Večera Raňajky 75 Eur
Workshop k projektu HIBER & Konferencia
+ 2 noci a plná strava
2.11. – 4.11. Večera Raňajky, obed, raut Raňajky, obed 200 Eur

V registračnom poplatku je zahrnuté aj občerstvenie počas prestávok a diskusií, ktoré sú súčasťou programu konferencie, resp. workshopu k projektu HIBER, ktorý je určený len pre riešiteľov projektu HIBER.

Pri neskorej platbe po 10.10.2016 budú vyššie uvedené štandardné poplatky navýšené o 25 Eur.
Pri platbe na mieste konania konferencie budú vyššie uvedené štandardné poplatky navýšené o 40 Eur.

 

Doprava

Pre zjednodušenie dopravy na miesto konania konferencie ponúkame účastníkom možnosť prejaviť záujem o dopravu autobusom: v stredu podvečer (cca. 17:00) z Bratislavy (hlavná stanica) do Smoleníc a v piatok poobede (po skončení konferencie, cca. 14:00) zo Smoleníc do Bratislavy. Dovolíme si Vás upozorniť, že doprava bude zabezpečená len v prípade, ak záujem prejaví potrebný počet účastníkov. Poplatok určíme na základe počtu účastníkov, ktorí si objednajú túto službu.

Pokiaľ prejavíte záujem o dopravu, tak Vás poprosíme, aby ste registráciu vykonali najneskôr do 25.9.2016 a počkali s platbou na potvrdenie, či bude počet účastníkov dostatočný pre zabezpečenie dopravy. Spolu s potvrdením Vám zašleme aj finálny doplatok za zabezpečenie dopravy, ktorý Vás požiadame uhradiť spoločne s registračného poplatkom.

Vzhľadom na nedostatočný počet účastníkov, ktorí prejavili záujem o dopravu z Bratislavy na miesto konferencie a naspäť, nebudeme môcť túto dopravu zabezpečiť. Odporúčame účastníkom konferencie ako alternatívny spôsob dopravy využiť buď vlastné auto, medzimestský autobus z Bratislavy alebo dopravu vlakom priamo do Smoleníc (v tomto prípade však, prosím, zoberte do úvahy, že železničná stanica sa nachádza približne 3.5 km od miesta konania konferencie).

 

Postup a termíny registrácie

  • Svoju registráciu, prosím, potvrďte do 10.10.2016 prostredníctvom registračného formulára.
    • V prípade registrácie viac ako 5 účastníkov na požiadanie (zaslaním emailu na wikt-daz@fiit.stuba.sk) je možné vykonať hromadnú registráciu prostredníctvom jedného formulára. V prípade hromadnej platby (aj pri jednotlivých registráciách), prosíme uviesť všetky mená registrovaných do poznámky v platbe, alebo zaslať organizátorom mail s informáciou o platbe.
  • Registrácia bola ukončená. V prípade zmien v existujúcej registrácii alebo v prípade dodatočného záujmu o účasť na konferencii, nás, prosím, kontaktujte na wikt-daz@fiit.stuba.sk.
  • Registračný poplatok treba zaplatiť v prospech Nadácie pre rozvoj informatiky tak, aby termín bankovej operácie bol najneskôr 27.10.2016. Po tomto termíne už možno platiť len na mieste konania s navýšeným poplatkom o 40 Eur (neodporúčame).

 

Nadácia pre rozvoj informatiky

IČO: 31751326
DIČ: 2020922816
Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava

Číslo účtu: 2663040002/1100
Banka: TATRA BANKA a.s., Vajanského nábr. 5, P.O. BOX 50, 810 11 Bratislava 111, Slovak Republic
Swift code: TATR SK BX
IBAN: SK03 1100 000­0 0026 6304 0­002
Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol: 20161103
Správa pre prijímateľa: WIKT 2016 <meno a priezvisko registrovaneho, resp. viacerých registrovaných>